Chào mừng bạn đến với Website Trung Tâm Khuyến Nông Quảng Trị

Danh ngôn - Tục ngữ

Liên kết

Tổ chức bộ máy 12/10/2011

a, Văn phòng Trung tâm hiện nay gồm có:

Phòng Kỹ thuật chuyển giao công nghệ (trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp, ngư nghiệp): Có 01 Trưởng phòng phụ trách chung và 03 Phó trưởng phòng.

DIỄN ĐÀN “VAI TRÒ CỦA CHI BỘ ĐẢNG TRONG GIÁO DỤC, QUẢN LÝ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN” 04/12/2017

 Công tác xây dựng Đảng luôn là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa sống còn đối với Đảng ta. Nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thực hiện hướng dẫn số 98-HD/ĐU ngày 31 tháng 8 năm 2017 của Đảng ủy Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Trị. Vừa qua Trung tâm Khuyến nông đã tổ chức Diễn đàn “ Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “ tự diễn biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

HỮU ÍCH LỚP NGHỀ NUÔI GIUN QUẾ KẾT HỢP NUÔI GÀ THẢ VƯỜN 04/12/2017

 Nhằm khuyến khích nông dân phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất an toàn, bền vững. Năm 2017 Trung tâm Khuyến nông Quảng Trị phối hợp với UBND xã Vĩnh Lâm, huyện Vĩnh Linh triễn khai lớp đào tạo nghề Kỷ thuật nuôi giun quế kết hợp nuôi gà thả vườn cho 30 hộ dân ở thôn Tiên Mỹ. 

Tiện ích trên Web

Thống kê truy cập

Bộ đếm Đang truy cập: 3